Ik werd ‘wakker’ tijdens een oorlogsmissie

Elk moment van de dag zetten militairen, politie- en brandweermensen, handhavers en andere hoog-risico professionals zich in voor de veiligheid van anderen. Zij hebben ooit trouw gezworen deze taak uit te voeren in veelal complexe situaties, maar enkelen van hen verliezen hierbij zichzelf.

Met de precisie van een sluipschutter ontleedt Michiel van der Pols in deze podcast het tenenkrommende gedrag van geüniformeerden in dienst, geworteld in verlangens naar erkenning, aandacht en autoriteit, vaak gevormd door gemis of jeugdtrauma. Hij verklaart zijn onderzoekresultaten dat aantoont dat vrede en veiligheid niet altijd de eerste roep is onder geüniformeerden; vaker een zoektocht naar spanning, avontuur en onbewuste compensatiegedrag. Jarenlang heeft hij orders opgevolgd tot hij tijdens een oorlogsmissie het gevoel kreeg dat acties & aanleidingen niet zo zuiver zijn als ze doen lijken.

Deze podcast is een 'call to arms' tegen een destructieve vorm van mannelijkheid die lijden in de wereld voedt. Veel mensen in deze sector hebben in hun jeugd afgeleerd om trouw te zijn aan zichzelf. Michiel pleit ervoor dieper te graven in de schaduwkanten van hun missie: het eigen verleden. We eindigen de podcast met de hoopvolle ontwikkeling die Michiel ziet waarbij steeds meer geüniformeerden hun eigen marsroute lijken te bepalen, in plaats van blindelings (politieke) bevelen op te volgen. Over en uit.